Skip to content

2017-09-30

R I P Magdalena Ribbing
På fredagskvällen kom den sorgerliga nyheten att Sveriges etikettant Magdalena Ribbing gått bort. Många jag träffat har trott att hon var snorkig men jag har haft förmånen att arbeta med henne under 1980-talet. Jag vet att hon tvärtom var en mycket rolig och glad människa. Och som politisk reporter hade hon mycket stor integritet. Kurt Mälarstedt gjorde för ett antal år sedan en intervju med Magdalena. Den kan du läsa här

Annonser

Fascisternas krumbukter

Tänk fascisterna förnekar sig aldrig. När det inträffar något uppseväckande brott brukar jag göra en koll på Flashback. Det slår aldrig fel att oavsett vad det är så väller det in spekulationer om att det är någon ”kulturberikare” – der fascistiska kodordet för flykting – som är skyldig, helst då någon från Afrika eller Mellersta östern.
När jag var inne på Flashback i går morse och läste om Tova Moberg så var det tyst från den bruna falangen därför drog jag den slutsatsen att de tre unga män som häktats var infödda i byggden.
MEN
självklart kan fascisterna inte låta bli att skylla på invandringen. Läser i en exremhögersajt som beklagar sig ”Måste tragedier alltid bli politik?”. Det minst sagt skruvade resonemanget är att tragedier får inte vara ”mänskliga tragedier” utan används av invandringsapologeterna.

”Är det främlingar som begått ett brott pekar vi nationalister på att mångkulturen är ansvarig. Är det inhemska gärningsmän kommer floskeln ”även svenskar är skurkar” från invandringsapologeterna. Att det förra argumentet faktiskt är hållbart och det senare inte ens är ett argument spelar i kampen om opinionen mindre roll idag.”

Nej, argumentet att ”mångkulturen är ansvarig” är inte ett dugg bättre än”även svenskar är skurkar”. Varför då? Helt enkelt för att vi har inte en kollektiv bestraffning, brott begås av individer, inte av ”kulturer”. Vad ”de nationella” inte begriper är att när de försöker skuldbelägga grupper så blir svaret helt enkelt att sådana grupper finns inte. Därför pekar man på att brott begås av personer i alla grupper – även av svenskar.
”Lustigt” nog verkar samma grupper som utan hejd kan skuldbelägga stora grupper bli rosenrasande när samma argumentation vänds mot dem själva – att män som kollektiv är skyldiga när någon man begår ett brott.

”Liberal ödmjukhet”

Ännu en av dessa förljugna liberala artiklar där man försöker skylla allt på vänstern, Upplägget är alltid det samma – vänstern/Aftonbladet/Göran Greider m fl – har stämplat alla försök att diskutera invandringen/integrationen som ”fiskande i brunt vatten”. Sedan avslutas det som alltid med ett moraliserande om att olika åsikter måste tillåtas – underförstått – vänstern tillåter inte olika åsikter,
Men hela denna diskurs är antingen okunnig eller lögnaktig,
1, Yttranderätten innebär att din rätt att – utan att statsmakten stoppar eller straffar dig (med undantag i lag) – du har rätt att framföra din åsikt, Men det innebär ingen rätt att framföra din åsikt oemotsagd eller att andra är skyldiga att föra den vidare,
2, Vad sedan gäller ”debattetiketten” så har naturligtvis vänsterdebattörer hävt ur sig ett o annat personangrepp och i onödan viftat med ”fascistkortet” men framförallt är det Jasenko Selimovics åsiktsfränder som vid varje kritik av den för dagen av dem fastlagda sanningen bemöts med ”ad hominem” argument – mer eller mindre personangrepp, Så var de som varnade för invasionen av Irak såväl ”amerikahatare” som ”saddamanhängare”. de som är tveksamma till Sveriges anslutning till ”Nato” är ”putinkramare”, Exemplen är många, många flera,
3, Sedan är det lögn att vi inte diskuterat integration/migation och de problem som finns, Tvärtom jag har varit på det ena seminariet efter det andra, följt otaliga konferenser på SVT Forum där man diskuterat integration/migration, Så om socialdemokraterna konspiratoriskt försökt att stoppa debatten så har de skändligen misslyckats, Men i Jasenko Selimovics värld drivs andras ställningstaganden alltid av skumma motiv,
4, Vid inga av dessa seminarier har det övergripande budskapet varit att migrationen/integrationen skulle vara oproblematiskt eller bara varit lönsamt, Tvärtom har dessa seminarier varit problemorienterade men de har inte köpt SD;s propagandabild om enorma kostnader och stora problem.
5, Tidigare hade liberalernas linje handlat om att vara för invandring av ”lönsamma” invandrare, man var inte direkt emot asylsökande men där skulle man ”ställa” krav, Samtidigt beskyllde man vänstern för ”dubbelmoral” eftersom man inte var beredd att kasta hyresreglering och arbetsmarknadslagstiftning överbord och sänka ingångslönerna, Sedan, någon gång under årsskiftet 2013/14.. började de liberala ledarsidorna föra en debatt om debatten, som så småningom hamnade i ”vi måste våga prata om volymen”. Och med den liberala logiken så är den enda rättfärdiga debatten den som följer liberalernas agenda,
6, Men hela denna diskussion är fullständigt meningslös eftersom Sverige inte – tvärtemot vad en del tror – inte kan bestämma volymen som kommer hit, Vi kan bestämma vilka som får stanna och hur många om vi inte bryr oss om de konventioner vi skrivit på, Men den stora frågan är vad som händer med de som inte får uppehållstillstånd eller ens komma in?
7, Här kommer Jasenko Selimovics krokodiltårar in, vilka får betala priset – jo självklart flyktingarna enligt honom, Men Sverige är ett av de länder som tagit emot flest asylsökande i Europa och det är åtminstone jag stolt över, Vad är -återigen – Jasenko Selimovics lösning? Ja, vi kunde ju ha följt Danmarks exempel som tagit emot ca 20000 vilket om man storlekskorrigerar bli ca 40000. Nu tog vi istället emot och registrerade 160 000, D v s 120 000 fler människor på flykt får sin sak prövad efter den svenska ”oansvariga politiken” jämfört med den danska ”ansvariga” politiken,
8. Intressant att se hur en del liberala ledarskribenter gråter krokodiltårar över att Danmark varit tvunget att stänga gränsen mot Tyskland ”när Sverige stänger gränsen”.Men Danmark har ju tidigare bara viftat vidare flyktingar till Sverige, När Sverige då ”stänger” gränsen då kan Danmark inte längre åka snålskjuts,

SvD 2015-04-01

”Många menar att denna utveckling var Alliansens och Moderaternas främsta bevekelsegrund när man ingick decemberöverenskommelsen. Att den största frestelsen låg i att kunna tvinga fram ett öppet samarbete mellan regeringen och V och därigenom göra Socialdemokraterna oattraktiva för de breda väljarlager som skyr Sjöstedt & Co.

Tanken är inte orimlig. Det är klart att detta, i kombination med den flod av skattehöjningar som nu drar in, lär irritera många, inte minst när de ser Vänsterpartiet hålla i taktpinnen. Och just den irritationen hoppas Alliansen på. Just den ilskan ska vara nyckeln till en borgerlig valseger 2018.

Decemberöverenskommelsen är med andra ord ett djärvt, fyra år långt, politiskt experiment.

Men planen är långtifrån så vattentät som Alliansens strateger tycks tro. Borgerligheten verkar underskatta sina potentiella väljares förmåga att tänka i flera led.

För ärligt talat, vad är konstigast i detta? Att vänstern röstar för skattehöjningar och oansvarig politik, eller att borgerliga politiker gör det – mot sin övertygelse?”

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nej-det-ar-inte-regeringen-och-v-som-agerar-markligt_4453421.svd

DN 2015-4-01

Bort från momsplottret är en vettig idé, men det finns andra frågor som en rejäl skatteöversyn bör innehåll. Några som Sven-Olof Lodin inte nämner är ränteavdrag, fastighetsskatt och den allmänna löneskatten (de ca tio procent av arbetsgivaravgiften som är ren skatt).
Dessutom förvånar det mig att skatteprofessorn försvarar ROT- och RUT-avdragen som är marknadsstörande element i skattesystemet.
http://www.dn.se/debatt/lagre-moms-pa-mat-gynnar-framst-hoginkomsttagarna/

Dags att slakta heliga kor ..

Lite märklig är upphetsning bland Alliansens anhängare över Decemberöverenskommelsen. Redan den 9 december förde Alliansens partiledare fram huvuddragen i DN-debatt:
”För att framöver kunna hantera det förändrade parlamentariska läget är två delar särskilt viktiga: tydlighet kring hur statsministern ska utses samt hur den konstellation som har störst parlamentariskt underlag ska kunna genomföra sin ekonomiska politik. De förändringar som krävs kan göras i riksdagsordningen, genom lagstiftning eller överenskommelser.”
Trodde de som nu protesterar vilt att det skulle kunna gå till på något annat sätt än att oppositionen lägger ner sina röster – eller var den underförstådda klausulen att det skulle vara Alliansen som regerade?
Nu kom sedan Decemberöverenskommelsen – och det verkar som en del kritik mera handlar om att Alliansen inte kan genomföra sin politik än att den på ett grundläggande plan strider mot parlamentarismens principer.
Samtidigt kan svensk demokrati leva med Decemberöverenskommelsen – ett kort tag. Men den bör vara överspelad redan innan valet 2018 för annars riskera vi att hamna i en situation där SD kan hugga fritt. Stort ansvar ligger nu på de sex partier som ingått överenskommelse och det kommer att kräva att många heliga kor slaktas. En är att S måste inse att det för överskådlig framtid är ett 30-35 procentsparti och inte ett 45-50 procentsparti. En annan är att M, om de vill vara ett ”statsbärande parti”, måste göra upp med ”Bohmandoktrinen”, att varje uppgörelse med S är på gränsen till högförräderi (att doktrinen lever kvar visar inte minst alla upphetsade röster i sociala medier nu).
Sedan måste alla vara beredda att kompromissa – och tala om för sina väljare att detta är nödvändigt. Det behöver inte betyda att man släpper sin ideologiska tydlighet – tvärtom. Erfarenheten är snarare att när den ideologiska kompassen sviktar så bli suboptimeringen ersättningen. Rätt hanterat kan det bana vägen för en majoritetsregering som bygger på en mera tillfällig koalition än de gamla blocken.

”Avgiftsfria muséer snedvrider konkurrensen”

De privata muséerna kritiserar i en Expressenartikel förslaget att det ska bli gratis att gå på de statliga muséerna. ”Det sndevrider konkurrensen gentemot de privatägda muséerna” menar ett antal chefer.
Dessa privatfinansierade initiativ har kunnat växa fram på en marknad med hyfsat rimliga konkurrensvillkor. Om regeringens förslag om fri entré går igenom snedvrids konkurrensen. Det kommer att bli svårare för privata museer och konsthallar när vissa statliga institutioner kan marknadsföra sig med fri entré. Är det verkligen riksdagens mening att försämra villkoren för de privata aktörerna på kulturområdet och riskera att utbudet smalnar av?
Men de glömmer bort att de statliga muséerna ägs och betalas av svenska folket gemensamt.
Ska restaurangerna börja kräva av folk att det ska tas ut en extra avgift när vi väljer att äta hemma eller umgås i vardagsrummet? Det snedvrider också konkurrensen och minskar utbudet på krogar. Argumentet som museicheferna påminner lite om ”vi ska ha rätt att tjäna pengar”.
Visst man kan diskutera – ur olika spekter – om man ska ta ut avgifter på de statliga muséerna eller inte, men just detta argument är nog det sämsta.
För övrigt så är det avgiftsfritt på de permanenta samlingarna på British museum i London. Men ändå finns det mängder med muséer och utställningar som kan ta betalt i den staden.

Expressens artikel