Skip to content

DN 2015-4-01

Bort från momsplottret är en vettig idé, men det finns andra frågor som en rejäl skatteöversyn bör innehåll. Några som Sven-Olof Lodin inte nämner är ränteavdrag, fastighetsskatt och den allmänna löneskatten (de ca tio procent av arbetsgivaravgiften som är ren skatt).
Dessutom förvånar det mig att skatteprofessorn försvarar ROT- och RUT-avdragen som är marknadsstörande element i skattesystemet.
http://www.dn.se/debatt/lagre-moms-pa-mat-gynnar-framst-hoginkomsttagarna/

Annonser

Dags att slakta heliga kor ..

Lite märklig är upphetsning bland Alliansens anhängare över Decemberöverenskommelsen. Redan den 9 december förde Alliansens partiledare fram huvuddragen i DN-debatt:
”För att framöver kunna hantera det förändrade parlamentariska läget är två delar särskilt viktiga: tydlighet kring hur statsministern ska utses samt hur den konstellation som har störst parlamentariskt underlag ska kunna genomföra sin ekonomiska politik. De förändringar som krävs kan göras i riksdagsordningen, genom lagstiftning eller överenskommelser.”
Trodde de som nu protesterar vilt att det skulle kunna gå till på något annat sätt än att oppositionen lägger ner sina röster – eller var den underförstådda klausulen att det skulle vara Alliansen som regerade?
Nu kom sedan Decemberöverenskommelsen – och det verkar som en del kritik mera handlar om att Alliansen inte kan genomföra sin politik än att den på ett grundläggande plan strider mot parlamentarismens principer.
Samtidigt kan svensk demokrati leva med Decemberöverenskommelsen – ett kort tag. Men den bör vara överspelad redan innan valet 2018 för annars riskera vi att hamna i en situation där SD kan hugga fritt. Stort ansvar ligger nu på de sex partier som ingått överenskommelse och det kommer att kräva att många heliga kor slaktas. En är att S måste inse att det för överskådlig framtid är ett 30-35 procentsparti och inte ett 45-50 procentsparti. En annan är att M, om de vill vara ett ”statsbärande parti”, måste göra upp med ”Bohmandoktrinen”, att varje uppgörelse med S är på gränsen till högförräderi (att doktrinen lever kvar visar inte minst alla upphetsade röster i sociala medier nu).
Sedan måste alla vara beredda att kompromissa – och tala om för sina väljare att detta är nödvändigt. Det behöver inte betyda att man släpper sin ideologiska tydlighet – tvärtom. Erfarenheten är snarare att när den ideologiska kompassen sviktar så bli suboptimeringen ersättningen. Rätt hanterat kan det bana vägen för en majoritetsregering som bygger på en mera tillfällig koalition än de gamla blocken.

”Avgiftsfria muséer snedvrider konkurrensen”

De privata muséerna kritiserar i en Expressenartikel förslaget att det ska bli gratis att gå på de statliga muséerna. ”Det sndevrider konkurrensen gentemot de privatägda muséerna” menar ett antal chefer.
Dessa privatfinansierade initiativ har kunnat växa fram på en marknad med hyfsat rimliga konkurrensvillkor. Om regeringens förslag om fri entré går igenom snedvrids konkurrensen. Det kommer att bli svårare för privata museer och konsthallar när vissa statliga institutioner kan marknadsföra sig med fri entré. Är det verkligen riksdagens mening att försämra villkoren för de privata aktörerna på kulturområdet och riskera att utbudet smalnar av?
Men de glömmer bort att de statliga muséerna ägs och betalas av svenska folket gemensamt.
Ska restaurangerna börja kräva av folk att det ska tas ut en extra avgift när vi väljer att äta hemma eller umgås i vardagsrummet? Det snedvrider också konkurrensen och minskar utbudet på krogar. Argumentet som museicheferna påminner lite om ”vi ska ha rätt att tjäna pengar”.
Visst man kan diskutera – ur olika spekter – om man ska ta ut avgifter på de statliga muséerna eller inte, men just detta argument är nog det sämsta.
För övrigt så är det avgiftsfritt på de permanenta samlingarna på British museum i London. Men ändå finns det mängder med muséer och utställningar som kan ta betalt i den staden.

Expressens artikel

Detta med ekonomipriset

Jean Tirole som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är säkert en hedersman. Men säger inte priset mer om hur bedrövlig nationalekonomin är som vetenskap?

Om man bortser från ”hardcore” nyliberaler, som anser att inga regleringar alls leder till lyckan, och lika ”hardcore” marxister, som är emot alla form av privata företag, så har resten av mänskligheten sedan Hammurabis tid insett att företagen och marknaderna behöver regleras – framförallt där det uppstått oligopol och monopol.

Att det sedan varit svårt att skapa vettiga regler och de regler som införs måste anpassa till verksamheten är inte heller så banbrytande tankar.

SvD skriver:

”Under svarsstunden som både rörde Google och bankregleringar framkommer att han anser att regleringar är ett mycket komplext ämne.

– Den måste vara tillräckligt lätt för att inte döda entreprenörer, men man måste samtidigt ha en stark stat som kan driva igenom regleringarna på ett intelligent sätt, säger han.

Han konstaterar att banksektorn är väldigt svår att reglera och att ekonomer måste arbeta mer med detta.

– Vi måste vara försiktiga, och det är väldigt viktigt att reglerade enheter, som banker och pensionsfonder, inte blir för exponerade mot sina motparters risker. Det här glömdes eller ignorerades innan den förra krisen.”

OK, nu är rapporterna i medierna naturligtvis ytliga, men läs vetenskapsakademien motivering:
http://www.kva.se/sv/pressrum/2014/ekonomipriset-2014/

Dagens Nyheter gamla vän ..

Dagens Nyheter meddelar prishöjning från 292 till 324 kronor i månaden, cirka tio procent. Inte utan man börjar fundera, men å andra sida hur ska jag kunna vakna utan en papperstidning som den gamle geronten jag är.

Praktväst del 1

Första provningen av en praktväst hos skrädderifirma Götrich på Linnégatan i Stockholm

Praktväst - första provningen

Första provningen av framsidan

029

Bakstycket är bara provisoriskt

Bakstycket är bara provisoriskt

Tankar om regeringsbildningen 1

Hur tänker de som hoppas på att Stefan Löfven ska misslyckas med att bilda regering och Allianspartierna ska få komma tillbaka? Är C o FP beredda att regera ihop med SD i så fall?